فولاد های سردکار - Cold Work Steels

جدید

فولاد 1.2067 با استاندارد 100Cr6 DIN

ویژگی = قابلیت ماشین کاری بسیار بالا,  اعوجاج بالا , چقرمگی متوسط , سختی پذیری متوسط , مقاومت سایشی متوسط رو به پائین , سختی در دمای ذوب پائین

کاربرد = مرغک ماشین تراش , حدیده , مته , برقو , غلطک های سرد کار , کاتر , دریل , قالب های برش و رزوه زنی

 

فولاد 1.2080 با استاندارد X210Cr12 DIN

ویژگی = سختی پذیری بسیار بالا - مقاومت سایشی بالا - سختی در دمای ذوب پائین - چقرمگی و قابلیت ماشین کاری ضعیف

کاربرد= تیغه برش فلزات (ورق تا ضخامت 3 میلیمتر - قالب های برش - نورد پیچ - ابزار های تراشکاری (برقو, ابزار های خان کشی) - قالب های پانچ کردن و پولک زنی - ابزار رزوه زنی - ابزار دنده زنی - قالب های کشش سرد و گرم - کشش عمیق و خم کاری نورد سرد - قالب های شکل دهی سرامیک

 

فولاد 1.2210 با استاندارد 11CrV3 DIN *فولاد نقره ای

ویژگی = سختی پذیری متوسط رو به بالا - قابلیت ماشین کاری بالا - مقاومت سایشی متوسط رو به پائین - اعوجاج بالا 

کاربرد= ابزار برش فلز و کنده کاری(مته های مارپیچ و مته خزینه) - برقو - ساخته سنبه فشاری و پین - حدیده و قلاویز - ابزار حکاکی

 

فولاد 1.2363 با استاندارد X100CrMoV5-1 DIN

ویژگی = سختی پذیری بالا - مقاومت سایشی متوسط رو به بالا - اعوجاج پائین - چقرمگی و سختی در دمای سرخی متوسط - قابلیت ماشین کاری بالا 

کاربرد = قالب های پانچ کردن و پولک زنی - تیغه های برشکاری - ابزار رزوه زنی و منگنه کاری - تیغه های طولی و دیسکی - سنبه های فروبری - فک های نورد پیچ زنی - قالب های دوره زنی

 

فولاد 1.2379 با استاندارد X155CrVMo12-1 DIN

ویژگی = سختی پذیری بالا (عمیق) - مقاومت سایشی بالا - اعوجاج پائین - سختی در دمای سرخی متوسط رو به بالا - چقرمگی و قابلیت ماشین کاری ضعیف  

کاربرد = غلطک های شکل گیری و غلطک های تاب گیری پروفیل - غلطک های پهلو زنی و لبه بندی نورد های سرد - منگنه کاری - غالب های حساس به شکست - تیغه برش برای ورق با ضخامت بالا - قالب های کشش عمیق - اکستروژن سرد - تیغه فرز و خزینه - غلطک های برش در صنایع کاغذ سازی

 

فولاد 1.2436 با استاندارد X210CrW12 DIN

ویژگی = سختی پذیری بالا (عمیق) - مقاومت سایشی بالا - اعوجاج پائین - سختی در دمای سرخی متوسط رو به بالا - چقرمگی و قابلیت ماشین کاری ضعیف

کاربرد = قالب های برش قوی - سنبه - ابزار های برشی - فک های گیوتین - تیغه براده برداری(برقو و تکه های خان کشی) - قالب های پانچ کردن و پولک زنی - ابزار برای شکل دهی سرد - غلطک های سایز کردن و شکل دهی در تولید پروفیل - کشش عمیق و خم کاری - نورد سد قالب های شکل دهی سرامیک و پودر ها

 

فولاد 1.2510 با استاندارد 100MnCrW4 DIN

ویژگی = سختی پذیری و مقاومت سایشی متوسط - قابلیت ماشین کاری بسیار بالا - اعوجاج پائین - چقرمگی متوسط رو به پائین

کاربرد = ابزار تراشکاری (براده برداری) - تیغه فرز - پیچ تراشی - قالب برای برای ورق با ضخامت پائین - برقو - غلطک های صنایع پروفیل سازی - قالب کشش - آج زنی ورق - ابزار پولک زنی و سوراخکاری - ابزار کار با چوب - تیغه برای برش ماشین های چوب - کله زنی سرد - ابزار مارک و شماره زنی - ابزار اندازه گیری

 

فولاد 1.2542 با استاندارد 45WCrV7 DIN

ویژگی = مقاومت به ضربه خیلی خوب - قابلیت ماشین کاری بسیار بالا - اعوجاج پائین - چقرمگی بسیار بالا 

کاربرد = قالب های برش برای ورق های ضخیم - ابزار دستگاه های پنوماتیک(قلم , پانچ, سنبه,سنبه پرچ کن) - ابزار های کار گرم برای تنش های حرارتی پائین - قالب سوراخ کاری سرد برای لوله های فولادی - پانچ و بیرون انداز قالب اکستروژن سرد - قلم های دستی - ابزار برقو زنی - پانچ در قالب های کشش عمیق

نوشتن دیدگاه

فولاد های سردکار - Cold Work Steels

فولاد 1.2067 با استاندارد 100Cr6 DIN

ویژگی = قابلیت ماشین کاری بسیار بالا,  اعوجاج بالا , چقرمگی متوسط , سختی پذیری متوسط , مقاومت سایشی متوسط رو به پائین , سختی در دمای ذوب پائین

کاربرد = مرغک ماشین تراش , حدیده , مته , برقو , غلطک های سرد کار , کاتر , دریل , قالب های برش و رزوه زنی

 

فولاد 1.2080 با استاندارد X210Cr12 DIN

ویژگی = سختی پذیری بسیار بالا - مقاومت سایشی بالا - سختی در دمای ذوب پائین - چقرمگی و قابلیت ماشین کاری ضعیف

کاربرد= تیغه برش فلزات (ورق تا ضخامت 3 میلیمتر - قالب های برش - نورد پیچ - ابزار های تراشکاری (برقو, ابزار های خان کشی) - قالب های پانچ کردن و پولک زنی - ابزار رزوه زنی - ابزار دنده زنی - قالب های کشش سرد و گرم - کشش عمیق و خم کاری نورد سرد - قالب های شکل دهی سرامیک

 

فولاد 1.2210 با استاندارد 11CrV3 DIN *فولاد نقره ای

ویژگی = سختی پذیری متوسط رو به بالا - قابلیت ماشین کاری بالا - مقاومت سایشی متوسط رو به پائین - اعوجاج بالا 

کاربرد= ابزار برش فلز و کنده کاری(مته های مارپیچ و مته خزینه) - برقو - ساخته سنبه فشاری و پین - حدیده و قلاویز - ابزار حکاکی

 

فولاد 1.2363 با استاندارد X100CrMoV5-1 DIN

ویژگی = سختی پذیری بالا - مقاومت سایشی متوسط رو به بالا - اعوجاج پائین - چقرمگی و سختی در دمای سرخی متوسط - قابلیت ماشین کاری بالا 

کاربرد = قالب های پانچ کردن و پولک زنی - تیغه های برشکاری - ابزار رزوه زنی و منگنه کاری - تیغه های طولی و دیسکی - سنبه های فروبری - فک های نورد پیچ زنی - قالب های دوره زنی

 

فولاد 1.2379 با استاندارد X155CrVMo12-1 DIN

ویژگی = سختی پذیری بالا (عمیق) - مقاومت سایشی بالا - اعوجاج پائین - سختی در دمای سرخی متوسط رو به بالا - چقرمگی و قابلیت ماشین کاری ضعیف  

کاربرد = غلطک های شکل گیری و غلطک های تاب گیری پروفیل - غلطک های پهلو زنی و لبه بندی نورد های سرد - منگنه کاری - غالب های حساس به شکست - تیغه برش برای ورق با ضخامت بالا - قالب های کشش عمیق - اکستروژن سرد - تیغه فرز و خزینه - غلطک های برش در صنایع کاغذ سازی

 

فولاد 1.2436 با استاندارد X210CrW12 DIN

ویژگی = سختی پذیری بالا (عمیق) - مقاومت سایشی بالا - اعوجاج پائین - سختی در دمای سرخی متوسط رو به بالا - چقرمگی و قابلیت ماشین کاری ضعیف

کاربرد = قالب های برش قوی - سنبه - ابزار های برشی - فک های گیوتین - تیغه براده برداری(برقو و تکه های خان کشی) - قالب های پانچ کردن و پولک زنی - ابزار برای شکل دهی سرد - غلطک های سایز کردن و شکل دهی در تولید پروفیل - کشش عمیق و خم کاری - نورد سد قالب های شکل دهی سرامیک و پودر ها

 

فولاد 1.2510 با استاندارد 100MnCrW4 DIN

ویژگی = سختی پذیری و مقاومت سایشی متوسط - قابلیت ماشین کاری بسیار بالا - اعوجاج پائین - چقرمگی متوسط رو به پائین

کاربرد = ابزار تراشکاری (براده برداری) - تیغه فرز - پیچ تراشی - قالب برای برای ورق با ضخامت پائین - برقو - غلطک های صنایع پروفیل سازی - قالب کشش - آج زنی ورق - ابزار پولک زنی و سوراخکاری - ابزار کار با چوب - تیغه برای برش ماشین های چوب - کله زنی سرد - ابزار مارک و شماره زنی - ابزار اندازه گیری

 

فولاد 1.2542 با استاندارد 45WCrV7 DIN

ویژگی = مقاومت به ضربه خیلی خوب - قابلیت ماشین کاری بسیار بالا - اعوجاج پائین - چقرمگی بسیار بالا 

کاربرد = قالب های برش برای ورق های ضخیم - ابزار دستگاه های پنوماتیک(قلم , پانچ, سنبه,سنبه پرچ کن) - ابزار های کار گرم برای تنش های حرارتی پائین - قالب سوراخ کاری سرد برای لوله های فولادی - پانچ و بیرون انداز قالب اکستروژن سرد - قلم های دستی - ابزار برقو زنی - پانچ در قالب های کشش عمیق

نوشتن دیدگاه

 
شرایط فروش

قیمت فولاد - شماره تماس های فروش فولاد

15 محصول مشابه یافت شد

بخش سوال و جواب درباره محصول :

کد QR

منو