برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
فیلتر محصولات
دسته بندی
قیمت
تومان تومان
فیلتر
350,000 تومان
ویژگی ها عرض تیغ اره نواری: 16 میلیمتر ضخامت تیغ اره نواری: 0.56 میلیمتر تعداد دندانه در اینچ: 3 - گام دندانه 8 میلیمتر مناسب برای:  برش انواع گوشت سفید و قرمز گرم، منجمد و استخوان دار قابل نصب: انواع دستگاه اره...
400,000 تومان
ویژگی ها عرض تیغ اره نواری: 19 میلیمتر ضخامت تیغ اره نواری: 0.56 میلیمتر تعداد دندانه در اینچ: 3 - گام دندانه 8 میلیمتر مناسب برای:  برش انواع گوشت سفید و قرمز گرم، منجمد و استخوان دار قابل نصب: انواع دستگاه اره...
KHATIR MACHINE

KHATIR MACHINE

515,000,000 تومان
(1)
دستگاه اره نواری دو ستون اتوماتیک 400 خطیر ماشین - KHATIR DX-4045G ◉ اره نواری دوستون اتوماتیک فولاد بر خطیر مدل DX 4045G مناسب برای برش سری انواع مقاطع توپر و توخالی فولادی تا حداکثر قطر 400 میلیمتر ◉ دارای سیستم...
325,000,000 تومان
دستگاه اره نواری بازویی فول اتوماتیک 230 خطیر ماشین - KHATIR SX-230A ◉ اره نواری بازویی تمام اتوماتیک فولاد بر خطیر مدل SX-230A مناسب برای برش سری انواع مقاطع توپر و توخالی فولادی تا حداکثر قطر 230 میلیمتر ◉ دارای...
305,000,000 تومان
(1)
دستگاه اره نواری بازویی اتوماتیک 230 خطیر ماشین - KHATIR SX-230 ◉ اره نواری بازویی اتوماتیک فولاد بر خطیر مدل SX-230 مناسب برای برش سری انواع مقاطع توپر و توخالی فولادی تا حداکثر قطر 280 میلیمتر ◉ دارای سیستم اندازه...
دستگاه اره نواری بازویی اتوماتیک زاویه زن 330 خطیر ماشین - KHATIR SX-330RAP ◉ اره نواری بازویی تمام اتوماتیک فولاد بر زاویه زن خطیر مدل SX-330RAP مناسب برای برش سری انواع مقاطع توپر و توخالی فولادی تا حداکثر قطر 330...
455,000,000 تومان
دستگاه اره نواری بازویی اتوماتیک زاویه زن 330 خطیر ماشین - KHATIR SX-330RAM ◉ اره نواری بازویی اتوماتیک فولاد بر زاویه زن خطیر مدل SX-330RAM مناسب برای برش سری انواع مقاطع توپر و توخالی فولادی تا حداکثر قطر 330...
1,400,000,000 تومان
(2)
دستگاه اره نواری دو ستون اتوماتیک بندیل بر خطیر ماشین - KHATIR DCX-5050 ◉ اره نواری دوستون بندیل بر خطیر مدل DCX 5050 مناسب برای برش انواع بندیل توپر و توخالی فولادی تا حداکثر ارتفاع 500 میلیمتر ◉ دارای میز رولیک 2...
(2)
دستگاه اره نواری دو ستون اتوماتیک بندیل بر خطیر ماشین - KHATIR DCX-3540 ◉ اره نواری دوستون بندیل بر خطیر مدل DCX 3540 مناسب برای برش انواع بندیل توپر و توخالی فولادی تا حداکثر ارتفاع 350 میلیمتر و حداکثر عرض 400...
(1)
دستگاه اره نواری دو ستون اتوماتیک برنامه پذیر خطیر ماشین - KHATIR DX-3745A ◉ اره نواری دوستون اتوماتیک برنامه پذیر فولاد بر خطیر مدل DX 3745A مناسب برای برش سری انواع مقاطع توپر و توخالی فولادی تا حداکثر قطر 370...
655,000,000 تومان
(1)
دستگاه اره نواری دو ستون اتوماتیک برنامه پذیر خطیر ماشین - KHATIR DX-5055A ◉ اره نواری دوستون اتوماتیک پرنامه پذیر فولاد بر خطیر مدل DX 5055A مناسب برای برش سری انواع مقاطع توپر و توخالی فولادی تا حداکثر قطر 500...
605,000,000 تومان
دستگاه اره نواری دو ستون اتوماتیک 500 خطیر ماشین - KHATIR DX-5055G ◉ اره نواری دوستون اتوماتیک فولاد بر خطیر مدل DX 5055G مناسب برای برش سری انواع مقاطع توپر و توخالی فولادی تا حداکثر قطر 500 میلیمتر ◉ دارای سیستم...
دستگاه اره نواری دو ستون نیمه اتوماتیک خطیر ماشین - KHATIR D-3745 ◉ اره نواری دوستون نیمه اتوماتیک فولاد بر خطیر مدل D3745مناسب برای برش انواع مقاطع توپر و توخالی فولادی تا حداکثر قطر 370 میلیمتر ◉ قابلیت برش انواع...
535,000,000 تومان
دستگاه اره نواری دو ستون نیمه اتوماتیک خطیر ماشین - KHATIR D-5065 ◉ اره نواری دوستون نیمه اتوماتیک فولاد بر خطیر مدل D 5065 مناسب برای برش انواع مقاطع توپر و توخالی فولادی تا حداکثر قطر 500 میلیمتر ◉ قابلیت برش انواع...
435,000,000 تومان
(1)
دستگاه اره نواری بازویی اتوماتیک زاویه زن 280 خطیر ماشین - KHATIR SX-280RAM ◉ اره نواری بازویی اتوماتیک فولاد بر زاویه زن خطیر مدل SX-280RAM مناسب برای برش سری انواع مقاطع توپر و توخالی فولادی تا حداکثر قطر 280...
(1)
دستگاه اره نواری بازویی اتوماتیک زاویه زن 280 خطیر ماشین - KHATIR SX-280RAP ◉ اره نواری بازویی تمام اتوماتیک فولاد بر زاویه زن خطیر مدل SX-280RAP مناسب برای برش سری انواع مقاطع توپر و توخالی فولادی تا حداکثر قطر 280...
1,375,000,000 تومان
دستگاه اره نواری بازویی فول اتوماتیک دو طرف زاویه زن 280 خطیر ماشین - KHATIR SX-280RADP ◉ اره نواری بازویی تمام اتوماتیک فولاد بر دو طرف زاویه زن خطیر مدل SX-280RADP مناسب برای برش سری انواع مقاطع توپر و توخالی فولادی...
399,000,000 تومان
(1)
دستگاه اره نواری بازویی فول اتوماتیک 280 خطیر ماشین - KHATIR SX-280A ◉ اره نواری بازویی تمام اتوماتیک فولاد بر خطیر مدل SX-280A مناسب برای برش سری انواع مقاطع توپر و توخالی فولادی تا حداکثر قطر 280 میلیمتر ◉ دارای...
دستگاه اره نواری بازویی فول اتوماتیک 280 خطیر ماشین - KHATIR SX-280AL ◉ اره نواری بازویی تمام اتوماتیک فولاد بر خطیر مدل SX-280AL مناسب برای برش سری انواع مقاطع توپر و توخالی فولادی تا حداکثر قطر 280 میلیمتر ◉ اره...
415,000,000 تومان
دستگاه اره نواری بازویی فول اتوماتیک 330 خطیر ماشین - KHATIR SX-330A ◉ اره نواری بازویی تمام اتوماتیک فولاد بر خطیر مدل SX-330A مناسب برای برش سری انواع مقاطع توپر و توخالی فولادی تا حداکثر قطر 330 میلیمتر ◉ دارای...
دستگاه اره نواری اتوماتیک SX-330 دستگاه اره نواری اتوماتیک SX-330
پیشنهاد ویژه مدت محدود
360,000,000 تومان 367,000,000 تومان
دستگاه اره نواری بازویی اتوماتیک 330 خطیر ماشین - KHATIR SX-330 ◉ اره نواری بازویی اتوماتیک فولاد بر خطیر مدل SX-330 مناسب برای برش سری انواع مقاطع توپر و توخالی فولادی تا حداکثر قطر 330 میلیمتر ◉ دارای سیستم اندازه...
348,000,000 تومان
(1)
دستگاه اره نواری بازویی اتوماتیک 280 خطیر ماشین - KHATIR SX-280 ◉ اره نواری بازویی اتوماتیک فولاد بر خطیر مدل SX-280 مناسب برای برش سری انواع مقاطع توپر و توخالی فولادی تا حداکثر قطر 280 میلیمتر ◉ دارای سیستم اندازه...
325,000,000 تومان
دستگاه اره نواری بازویی نیمه اتوماتیک 330 خطیر ماشین - KHATIR SE-330 ◉ اره نواری بازویی فولاد بر خطیر مدل SE-330 مناسب برای برش انواع مقاطع توپر و توخالی فولادی تا حداکثر قطر 330 میلیمتر ◉ سرعت چرخش تیغ اره نواری و...
307,000,000 تومان
دستگاه اره نواری بازویی نیمه اتوماتیک 280 خطیر ماشین - KHATIR SE-280 ◉ اره نواری بازویی فولاد بر خطیر مدل SE-280 مناسب برای برش انواع مقاطع توپر و توخالی فولادی تا حداکثر قطر 280 میلیمتر ◉ سرعت چرخش تیغ اره نواری و...

تنظیمات

اشتراک گذاری

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم