در صفحه
نمایش 1 - 9 از 22 آیتم
 • دستگاه اره نواری نیمه اتوماتیک KSY 1300×1600

  Kesmak

  تماس با واحد بازرگانی. 02166193707
  دستگاه اره نواری دوستون نیمه اتوماتیک کسماک - Kesmak KSY 1300×1600دستگاه اره نواری دوستون نیمه اتومات KSY 1300×1600 مناسب برای برش انواع فولاد تا حداکثر قطر 1300 میلیمترقابلیت برش انواع تسمه فولادی با ابعاد 1600 × 1300 میلیمتر
 • دستگاه اره نواری نیمه اتوماتیک KSY 1100×2200

  Kesmak

  تماس با واحد بازرگانی. 02166193707
  دستگاه اره نواری دوستون نیمه اتوماتیک کسماک - Kesmak KSY 1100×2200دستگاه اره نواری دوستون نیمه اتومات KSY 1100×2200 مناسب برای برش انواع فولاد تا حداکثر قطر 1100 میلیمترقابلیت برش انواع تسمه فولادی با ابعاد 2200× 1100 میلیمتر
 • دستگاه اره نواری نیمه اتوماتیک KSY 1100×1600

  Kesmak

  تماس با واحد بازرگانی. 02166193707
  دستگاه اره نواری دوستون نیمه اتوماتیک کسماک - Kesmak KSY 1100×1600دستگاه اره نواری دوستون نیمه اتومات KSY 1100×1600 مناسب برای برش انواع فولاد تا حداکثر قطر 1100 میلیمترقابلیت برش انواع تسمه فولادی با ابعاد 1600 × 1100 میلیمتر
 • دستگاه اره نواری نیمه اتوماتیک KSY 850×1600

  Kesmak

  تماس با واحد بازرگانی. 02166193707
  دستگاه اره نواری دوستون نیمه اتوماتیک کسماک - Kesmak KSY 850×1600دستگاه اره نواری دوستون نیمه اتومات KSY 850×1600 مناسب برای برش انواع فولاد تا حداکثر قطر 850 میلیمترقابلیت برش انواع تسمه فولادی با ابعاد 1600 × 850 میلیمتر
 • دستگاه اره نواری نیمه اتوماتیک KSY 850×1300

  Kesmak

  تماس با واحد بازرگانی. 02166193707
  دستگاه اره نواری دوستون نیمه اتوماتیک کسماک - Kesmak KSY 850×1300دستگاه اره نواری دوستون نیمه اتومات KSY 850×1300 مناسب برای برش انواع فولاد تا حداکثر قطر 850 میلیمترقابلیت برش انواع تسمه فولادی با ابعاد 1300 × 850 میلیمتر
 • دستگاه اره نواری نیمه اتوماتیک KSY 650×1300

  Kesmak

  تماس با واحد بازرگانی. 02166193707
  دستگاه اره نواری دوستون نیمه اتوماتیک کسماک - Kesmak KSY 650×1300دستگاه اره نواری دوستون نیمه اتومات KSY 650×1300 مناسب برای برش انواع فولاد تا حداکثر قطر 650 میلیمترقابلیت برش انواع تسمه فولادی با ابعاد 1300× 650 میلیمتر
 • دستگاه اره نواری نیمه اتوماتیک KSY 650×750

  Kesmak

  تماس با واحد بازرگانی. 02166193707
  دستگاه اره نواری دوستون نیمه اتوماتیک کسماک - Kesmak KSY 650×750دستگاه اره نواری دوستون نیمه اتومات KSY 650×750 مناسب برای برش انواع فولاد تا حداکثر قطر 650 میلیمترقابلیت برش انواع تسمه فولادی با ابعاد 750 × 650 میلیمتر
 • ار نواری ستونی نیمه اتوماتیک MSSH 2100

  Safaei.co

  تماس با واحد بازرگانی. 02166193707
  دستگاه اره نواری دو ستونه نیمه اتوماتیک سایز 2100 - MSSH 2100مناسب برای برش انواع آهن و فولاد تا حداکثر قطر 2100 میلیمترعلکرد برشی بسیار عالی در برش فولاد های سوپر آلیاژی تا حداکثر قطر 2100 میلیمتر دقت برشی بسیار عالی
 • ار نواری ستونی نیمه اتوماتیک MSSH 1250

  Safaei.co

  تماس با واحد بازرگانی. 02166193707
  دستگاه اره نواری دو ستونه نیمه اتوماتیک سایز 1250 - MSSH 1250مناسب برای برش انواع آهن و فولاد تا حداکثر قطر 1250 میلیمترعلکرد برشی بسیار عالی در برش فولاد های سوپر آلیاژی تا حداکثر قطر 1250 میلیمتر دقت برشی بسیار عالی
نمایش 1 - 9 از 22 آیتم

کد QR

محصولات بازدیدشده

محصولی وجود ندارد

منو