برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
فیلتر محصولات
قیمت
تومان تومان
تولید کننده
عرض ( پهنای تیغ اره ) mm
فیلتر
350,000 تومان
ویژگی ها عرض تیغ اره نواری: 16 میلیمتر ضخامت تیغ اره نواری: 0.56 میلیمتر تعداد دندانه در اینچ: 3 - گام دندانه 8 میلیمتر مناسب برای:  برش انواع گوشت سفید و قرمز گرم، منجمد و استخوان دار قابل نصب: انواع دستگاه اره...
400,000 تومان
ویژگی ها عرض تیغ اره نواری: 19 میلیمتر ضخامت تیغ اره نواری: 0.56 میلیمتر تعداد دندانه در اینچ: 3 - گام دندانه 8 میلیمتر مناسب برای:  برش انواع گوشت سفید و قرمز گرم، منجمد و استخوان دار قابل نصب: انواع دستگاه اره...

تیغ اره نواری اره رام

18,700,000 تومان
(4)
تیغ اره نواری چوب بری گام بلند دو اسب اتریش عرض 5 سانت - White Horse تیغ اره نواری گام بلند دو اسب اتریش عرض 5 با ضخامت 1.1 سانتیمتر طراحی شده برای برش چوب های سخت و قطور، دارای دندانه های چپ و راست شده، تیزکاری شده...
14,500,000 تومان
(1)
تیغ اره نواری چوب بری گام بلند دو اسب اتریش عرض 3.8 سانت - White Horse تیغ اره نواری گام بلند دو اسب اتریش عرض 3.8 و ضخامت 1.1 سانتیمتر طراحی شده برای برش چوب های سخت و قطور، دارای دندانه های چپ و راست شده، تیزکاری...
14,500,000 تومان
(1)
تیغ اره نواری چوب بری گام بلند دو اسب اتریش عرض 3.5 سانت - White Horse تیغ اره نواری گام بلند دو اسب اتریش عرض 3.5 سانتیمتر طراحی شده برای برش چوب های سخت و قطور، دارای دندانه های چپ و راست شده، تیزکاری شده و سختکاری...
11,800,000 تومان
(2)
تیغ اره نواری چوب بری گام بلند دو اسب اتریش عرض 2 سانت - White Horse تیغ اره نواری گام بلند دو اسب اتریش عرض 2 سانتیمتر طراحی شده برای برش چوب های سخت و قطور، دارای دندانه های چپ و راست شده، تیزکاری شده و سختکاری...
700,000 تومان
(56)
تیغ اره نواری مخصوص مدل بری چوب - کبالت آلمان دارای جنس بدنه فولاد فنر و نوک دندانه فولاد تند برمناسب برای مدل بری انواع چوب سخت و نرممناسب برای برش انواع مواد سخت و جامدموجود در ضخامت 0.65 و 0.90 میلیمتر
16,950,000 تومان
(3)
تیغ اره نواری چوب بری برش تخته و الوار دو اسب WHITE HORSE اتریش عرض 10 سانتیمتر ☑ قیمت محصول بر حسب کلاف 50 متری ذکر شده است.  توضیحات کلی تیغ اره های نواری چوب بری WHITE HORSE مشهور به تیغ اره های نواری چوب بری دو...
13,700,000 تومان
(1)
تیغ اره نواری چوب بری برش تخته و الوار دو اسب WHITE HORSE اتریش عرض 8 سانتیمتر ☑ قیمت محصول بر حسب کلاف 50 متری ذکر شده است.  توضیحات کلی تیغ اره های نواری چوب بری WHITE HORSE مشهور به تیغ اره های نواری چوب بری دو...
13,200,000 تومان
تیغ اره نواری چوب بری برش تخته و الوار دو اسب WHITE HORSE اتریش عرض 6 سانتیمتر ☑ قیمت محصول بر حسب کلاف 50 متری ذکر شده است. ★جنس بدنه و دندانه ها فولاد فنر ★دارای کیفیت سطحی بسیار بالا (صاف و براق) ★کیفیت سطح برش...
9,980,000 تومان
تیغ اره نواری چوب بری برش تخته و الوار دو اسب WHITE HORSE اتریش عرض 5 سانتیمتر ☑ قیمت محصول بر حسب کلاف 50 متری ذکر شده است. ★جنس بدنه و دندانه ها فولاد فنر ★دارای کیفیت سطحی بسیار بالا (صاف و براق) ★کیفیت سطح برش...
9,185,000 تومان
(1)
تیغ اره نواری چوب بری برش تخته و الوار دو اسب WHITE HORSE اتریش عرض 4.5 سانتیمتر ☑ قیمت محصول بر حسب کلاف 50 متری ذکر شده است. ★جنس بدنه و دندانه ها فولاد فنر ★دارای کیفیت سطحی بسیار بالا (صاف و براق) ★کیفیت سطح برش...
7,425,000 تومان
تیغ اره نواری چوب بری برش تخته و الوار دو اسب WHITE HORSE اتریش عرض 4 سانتیمتر ☑ قیمت محصول بر حسب کلاف 50 متری ذکر شده است. ★جنس بدنه و دندانه ها فولاد فنر ★دارای کیفیت سطحی بسیار بالا (صاف و براق) ★کیفیت سطح برش...
6,770,000 تومان
(1)
تیغ اره نواری چوب بری برش تخته و الوار دو اسب WHITE HORSE اتریش عرض 3.5 سانتیمتر ☑ قیمت محصول بر حسب کلاف 50 متری ذکر شده است. ★جنس بدنه و دندانه ها فولاد فنر ★دارای کیفیت سطحی بسیار بالا (صاف و براق) ★کیفیت سطح برش...
5,350,000 تومان
تیغ اره نواری چوب بری برش تخته و الوار دو اسب WHITE HORSE اتریش عرض 3 سانتیمتر ☑ قیمت محصول بر حسب کلاف 50 متری ذکر شده است. ★جنس بدنه و دندانه ها فولاد فنر ★دارای کیفیت سطحی بسیار بالا (صاف و براق) ★کیفیت سطح برش...
4,570,000 تومان
(2)
تیغ اره نواری چوب بری برش تخته و الوار دو اسب WHITE HORSE اتریش عرض 2.5 سانتیمتر ☑ قیمت محصول بر حسب کلاف 50 متری ذکر شده است. ★جنس بدنه و دندانه ها فولاد فنر ★دارای کیفیت سطحی بسیار بالا (صاف و براق) ★کیفیت سطح برش...
3,750,000 تومان
(1)
تیغ اره نواری چوب بری برش تخته و الوار دو اسب WHITE HORSE اتریش عرض 2 سانتیمتر ☑ قیمت محصول بر حسب کلاف 50 متری ذکر شده است. ★جنس بدنه و دندانه ها فولاد فنر ★دارای کیفیت سطحی بسیار بالا (صاف و براق) ★کیفیت سطح برش...
3,465,000 تومان
تیغ اره نواری چوب بری برش تخته و الوار دو اسب WHITE HORSE اتریش عرض 1.5 سانتیمتر ☑ قیمت محصول بر حسب کلاف 50 متری ذکر شده است. ★جنس بدنه و دندانه ها فولاد فنر ★دارای کیفیت سطحی بسیار بالا (صاف و براق) ★کیفیت سطح برش...
3,300,000 تومان
(5)
تیغ اره نواری چوب بری برش تخته و الوار دو اسب WHITE HORSE اتریش عرض 1 سانتیمتر ☑ قیمت محصول بر حسب کلاف 50 متری ذکر شده است. ★جنس بدنه و دندانه ها فولاد فنر ★دارای کیفیت سطحی بسیار بالا (صاف و براق) ★کیفیت سطح برش...
26,500,000 تومان
تیغ اره نواری چوب بری برش تخته و الوار سه صفر UDDEHOLM سوئد عرض 10 سانتیمتر ☑ قیمت محصول بر حسب کلاف 50 متری ذکر شده است. جنس بدنه و دندانه ها, فولاد فنر آلیاژی UDDEHOLM سوئد سطح بدنه با کیفیت و براق کیفیت سطح...
24,500,000 تومان
تیغ اره نواری چوب بری برش تخته و الوار سه صفر UDDEHOLM سوئد عرض 8 سانتیمتر ☑ قیمت محصول بر حسب کلاف 50 متری ذکر شده است. جنس بدنه و دندانه ها, فولاد فنر آلیاژی UDDEHOLM سوئد سطح بدنه با کیفیت و براق کیفیت سطح برش...
23,450,000 تومان
تیغ اره نواری چوب بری برش تخته و الوار سه صفر UDDEHOLM سوئد عرض 6 سانتیمتر ☑ قیمت محصول بر حسب کلاف 50 متری ذکر شده است. جنس بدنه و دندانه ها, فولاد فنر آلیاژی UDDEHOLM سوئد سطح بدنه با کیفیت و براق کیفیت سطح برش...
16,600,000 تومان
(3)
تیغ اره نواری چوب بری برش تخته و الوار سه صفر UDDEHOLM سوئد عرض 5 سانتیمتر ☑ قیمت محصول بر حسب کلاف 50 متری ذکر شده است. جنس بدنه و دندانه ها, فولاد فنر آلیاژی UDDEHOLM سوئد سطح بدنه با کیفیت و براق کیفیت سطح برش...
15,200,000 تومان
(3)
تیغ اره نواری چوب بری برش تخته و الوار سه صفر UDDEHOLM سوئد عرض 4.5 سانتیمتر ☑ قیمت محصول بر حسب کلاف 50 متری ذکر شده است. جنس بدنه و دندانه ها, فولاد فنر آلیاژی UDDEHOLM سوئد سطح بدنه با کیفیت و براق کیفیت سطح...
11,880,000 تومان
(1)
تیغ اره نواری چوب بری برش تخته و الوار سه صفر UDDEHOLM سوئد عرض 4 سانتیمتر ☑ قیمت محصول بر حسب کلاف 50 متری ذکر شده است. جنس بدنه و دندانه ها, فولاد فنر آلیاژی UDDEHOLM سوئد سطح بدنه با کیفیت و براق کیفیت سطح برش...
10,790,000 تومان
(2)
تیغ اره نواری چوب بری برش تخته و الوار سه صفر UDDEHOLM سوئد عرض 3.5 سانتیمتر ☑ قیمت محصول بر حسب کلاف 50 متری ذکر شده است. جنس بدنه و دندانه ها, فولاد فنر آلیاژی UDDEHOLM سوئد سطح بدنه با کیفیت و براق کیفیت سطح...

تنظیمات

اشتراک گذاری

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم